FAQ.
Szukaj.
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
Czy jest możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na konferencję?
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 800 lub pisząc na adres bok@forum-media.pl.
Co obejmuje cena uczestnictwa w konferencji?
Cena obejmuje udział w konferencji oraz catering i przerwy kawowe. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Jak mogę zapłacić za udział w konferencji?
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana na adres e-mail Zamawiającego w ciągu 5 dni od zgłoszenia. Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo? Czy fakturę VAT mogę odebrać na miejscu szkolenia/konferencji?
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
Co mogę zrobić, gdy została wystawiona faktura pro forma, a chcę zmienić dane do faktury?
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiana danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
Co zrobić w sytuacji, gdy z przyczyn losowych nie mogę wziąć udziału w szkoleniu/konferencji?
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Do kiedy można zapisywać się na konferencję?
Udział w konferencji można zgłaszać do 17 października 2019 r. Termin może ulec zmianie w przypadku wyczerpania miejsc dla uczestników.
W jaki sposób zostanę powiadomiony o tym, że formularz zgłoszeniowy został dostarczony do organizatora konferencji?
W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 800 lub mailowo bok@forum-media.pl.
W jakim terminie otrzymam szczegółowe informacje dot. konferencji?
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Co się stanie, jeśli nie zapłacę przed konferencją – czy to oznacza rezygnację z udziału?
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: bok@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Zgłosiłem udział w konferencji, jednak z nieprzewidzianych powodów nie mogę brać w niej udziału. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji nie później niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa. W przypadku uregulowania płatności wcześniej, wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 
Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 20 września 2019 r., a nie wezmą udziału w Konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
Co w sytuacji, jeśli zapłaciłem już za konferencję, ale zgłosiłem rezygnację na 30 dni przed konferencją?
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Gdzie i kiedy odbywa się konferencja?
Konferencja odbędzie się 18 października 2019 r. w Hotelu Novotel Poznań Centrum,          ul. pl. Andersa 1, Poznań.
Czy otrzymam certyfikat potwierdzający mój udział w szkoleniu/konferencji?
Certyfikat wręczymy Ci osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.

Brak wyników